Jeżeli czujesz, że istnieje pole do współpracy, skontaktuj się ze mną.

Najczęstsze formy mojego zaangażowania wyglądają następująco:

agile coaching oraz mentoring, czyli praca z zespołami, managerami, Scrum Masterami oraz Product Ownerami nad sposobami usprawnienia ich pracy (np. poprzez udział z spotkaniach zespołu lub rozmowy 1×1),

pomoc w prowadzeniu tranzycji agile w firmie, czyli kompleksowe wsparcie w planowaniu, organizacji oraz przeprowadzaniu zmiany, prowadzenie szkoleń i warsztatów, dostarczanie agile coachingu oraz mentoringu (np. poprzez pracę z managementem firmy oraz aktywną pracę z zespołami),

szkolenia z obszaru agile oraz Scrum, czyli 1-2 dniowe treningi dla Scrum Masterów, Product Ownerów, managerów oraz członków zespołów deweloperskich,

dedykowane warsztaty, czyli praktyczna pomoc w rozwiązywaniu typowych problemów zespołów (np. dzielenie User Stories, szacowanie wymagań, praca z Product Backlogiem),

moderowanie spotkań, czyli wsparcie w podnoszeniu efektywności zarówno zdarzeń scrumowych (np. Refinement, Planowanie Sprintu czy Retrospektywa) jak i innych spotkań zespołowych lub ogólnofirmowych,

rozpoznanie dojrzałości podejścia agile w organizacji, czyli spojrzenie “z zewnątrz” jak pracuje organizacja oraz zespoły deweloperskie, zakończenie raportem identyfikującym obszary wymagające udoskonalenia wraz z propozycjami usprawnień

prezentacje oraz wykłady dotyczące tematów związanych z pracą w środowisku agile, np. różnice między pracą waterfallową a iteracyjno-inkrementacyjną czy praktyczne sposby budowanie zaufania z klientem