Scrum
Jacek Wieczorek

Swarming – technika dla zespołu pomagająca kończyć zadania

Pomagałem ostatnio nowo powstałemu zespołowi podczas ich drugiego Sprintu. Kiedy się u nich pojawiłem – dzień przed Sprint Review – na tablicy korkowej wisiało 10 zadań, z czego tylko 1 było zakończone. Co więcej, było to zadanie znajdujące się na ostatniej pozycji ich Sprint Backlogu. Podczas rozmowy ze Scrum Masterem tego zespołu dowiedziałem się, że mają problem z finalizowaniem zadań oraz, że to kolejny sprint, kiedy dużo pracy jest w trakcie realizacji, a pomimo tego niewiele jest faktycznie skończone. Co to jest swarming? Zaproponowałem użycie techniki zwanej swarming (ang. rój). Polega ona na tym, że w danym momencie cały zespół pracuje

Czytaj dalej »
Scrum
Jacek Wieczorek

Sposoby dzielenia User Stories na małe części

Efektem każdego sprintu w Scrumie powinien być działający fragment oprogramowania. Problematyczne dla wielu zespołów – szczególnie jeśli wcześniej pracowali w modelu kaskadowym – jest dzielenie wymagań produktowych na małe, zbywalne przyrosty. Często słyszy się głosy z zespołu mówiące, że krótkie sprinty uniemożliwiają oddanie sensownego przyrostu, a jako rozwiązanie proponują wydłużyć sprint. Idąc tym tokiem myślenia możemy założyć, że skoro w ciągu jednotygodniowego sprintu oddajemy zero działającego oprogramowania, to w ciągu dwutygodniowego sprintu oddamy… 2 razy zero. Jak zatem uporać się ze wspomnianym zerem? Przy dzieleniu wymagań na mniejsze części, pomocne może być spojrzenie z kilku perspektyw i próba odpowiedzi na proste pytania: użytkownik –

Czytaj dalej »
Scrum
Jacek Wieczorek

Jak utrzymać timebox na Daily Scrum?

Limity czasowe dla wszelkiego rodzaju aktywności w Scrumie potrafią sprawiać nie lada problem. Szczególnie w nowych zespołach problematyczne jest przeprowadzenie Daily Scruma w ciągu 15-minutowego timeboxa. Utrzymanie reżimu czasowego może być wyjątkowo trudne w zespołach, dla których praca z timeboxem jest czymś nowym. Przyzwyczajenia wyniesione z kiepsko moderowanych spotkań, również nie pomagają w zrozumieniu idei działania pod presją upływającego czasu. Na szczęscie istnieje kilka prostych technik, które wspomagają zespół w utrzymaniu 15-minutowego ograniczenia czasowego – oto kilka z nich: regularne informowanie o upływającym czasie – prosta, nieinwazyjna technika, polegająca na uświadamianiu zespołu, że czas upływa nieubłaganie. Scrum Master może co 5 minut o

Czytaj dalej »
Scrum
Jacek Wieczorek

Prognoza oraz zobowiązanie w Scrumie

W połowie 2011 roku miała miejsce aktualizacja Scrum Guide’a. Jedną z większych zmian było zastąpienie słowa „zobowiązanie” na „prognoza” w kontekście zakresu sprintu, ustalanego przez zespół deweloperski. Zmiana ta jest akceptacją faktu, że tworzenie oprogramowania to skomplikowany i mało przewidywalny proces. Trudno wobec tego wymagać od zespołu, aby zobowiązał się do wykonania konkretnej liczby zadań, wybranych podczas planowania sprintu. To, co zespół może wykonać, to prognoza zakresu, który planuje dostarczyć w kolejnym sprincie. Pozornie wygląda to jak zwolnienie zespołu z odpowiedzialności. Nic bardziej mylnego – zespół nadal zobowiązuje się do wykonania pracy na poziomie celu sprintu. Przykład Załóżmy, że zespół scrumowy

Czytaj dalej »
Przemyślenia
Jacek Wieczorek

ACE! Conference 2012 Kraków – „Journey to agility in Allegro Group”

W czerwcu odbyła się w Krakowie kolejna edycja konferencji ACE! Conference, poświęconej głównie tematyce agile oraz lean. Konferencja była udana, głównie ze względu na możliwość wymiany doświadczeń z praktykami agile’a z różnych krajów. Dla nieobecnych – za co zdecydowanie należy pochwalić organizatorów – wszystkie prezentacje dostępne są w formie video. To, czego nie znajdziemy w nagraniach, to oczywiście masa ciekawych tematów poruszonych na sesjach Open Space oraz w kuluarach – i jest to powód, dla którego zdecydowanie warto było fizycznie pojawić się w Krakowie. Drugiego dnia imprezy, razem z Kubą Szczepanikiem, opowiedzieliśmy historię przejścia z modelu kaskadowego do Scruma w allegro.pl. Patrząc na nasze polskie

Czytaj dalej »