Scrum
Jacek Wieczorek

Swarming – technika dla zespołu pomagająca kończyć zadania

Pomagałem ostatnio nowo powstałemu zespołowi podczas ich drugiego Sprintu. Kiedy się u nich pojawiłem – dzień przed Sprint Review – na tablicy korkowej wisiało 10 zadań, z czego tylko 1 było zakończone. Co więcej, było to zadanie znajdujące się na ostatniej pozycji ich Sprint Backlogu. Podczas rozmowy ze Scrum Masterem tego zespołu dowiedziałem się, że mają problem z finalizowaniem zadań oraz, że to kolejny sprint, kiedy dużo pracy jest w trakcie realizacji, a pomimo tego niewiele jest faktycznie skończone. Co to jest swarming? Zaproponowałem użycie techniki zwanej swarming (ang. rój). Polega ona na tym, że w danym momencie cały zespół pracuje

Czytaj dalej »