Techniki
Jacek Wieczorek

MoSCoW – szybkie nadawanie priorytetów

Pracowałem ostatnio z Zespołem nad nowym, dużym produktem. Oczekiwania Właściciela Produktu oraz interesariuszy były ambitne, jednak dopiero niedawno zostały urealnione przy pomocy Zespołu Scrumowego, który przyglądnął się zadaniu i zaproponował bardzo zgrubne estymaty dla konkretnych obszarów. Wstępne szacunki pokazały, że cały zakres prac może być gotowy za pół roku. Był to kubeł zimnej wody dla interesariuszy. Jeśli by spojrzeć na wymagania, wszystkie zdawały się jednakowo istotne. Trudno było dostrzec obszary, z których łatwo moglibyśmy zrezygnować. By temu zaradzić, wraz w Właścicielem Produktu zorganizowaliśmy spotkanie, na którym poprosiliśmy interesariuszy, aby wybrali wymagania, które: muszą zostać spełnione i bez których pierwsze wdrożenie

Czytaj dalej »