Przemyślenia
Jacek Wieczorek

Czy agile znaczy szybciej?

Nie. Nie, jeśli raz ustalone założenia będą realizowane bezmyślnie, sekwencyjnie, od A do Z, bez względu na zachodzące zmiany. Nie, jeśli nie będzie realnie oceniana wartość, którą chcemy dostarczyć. Nie, jeśli skupienie zespołu w trakcie iteracji będzie rozpraszane nieistotnymi tematami, „nagłymi zmianami” oraz szumem informacyjnym. Nie, jeśli agile będzie tylko modnym buzz-wordem. Agile może znaczyć szybciej Realne przyspieszenie wymaga dużej zmiany myślenia o rozwoju produktów po stronie biznesowej. Wymaga to wyjścia IT poza schemat „zrobię to co mi każą, bo w końcu za to mi płacą„. Wszyscy zaangażowani w proces tworzenia, muszą zrozumieć nowe zasady gry. Nie oznacza to, że deweloperzy zaczną

Czytaj dalej »